Surgex

0 produkter

Alle varemerker

Hva beskytter ditt utstyr?

SurgeX' produkter gir en meget sikkert overspenningsbeskyttelse og spenningsdistribusjon for lyd-, video-, TV- og datautstyr. SurgeX Advanced Series Mode®-teknologi er faktisk overlegen de konvensjonelle løsningene som bygger på "metal-oxide varistors"(MOV) og ødelegges ikke når den griper inn mot høye spenningstopper. MOV-baserte overspenningsbeskyttelser og hybrider av disse fungerer ved å fordele spenningsenergien mellom ledningene i hele strømseksjonen, til nøytral og/eller til jord. "Series Mode"®-teknologien blokkerer og kapsler inn toppene i stedet for å fordele den videre. SurgeX benytter "null-utslipp"-teknologi hvilket gir den mest effektive og pålitelige beskyttelsen som er mulig å få til. Den hindrer alle topper opp til 6000V, med ubegrenset strøm, uten å fremkalle skadelige bieffekter som å legge en fase til jord eller ødelegge "common-mode” i systemet.