KRK

1 produkter

Alle varemerker

KRK new pres.jpg

Mørk gråsort finish, avrundede kanter og gule høyttalerelement i kevlar – KRK-monitorer kjennes enkelt igjen på sitt utseende. Men utseendet er ikke noe mål i seg selv. Hele vitsen med designet er å få frem en så ren og ufarget lyd som mulig. Mange monitorhøyttalere er modifisert for å gi lyden en bredere og mer spatial karakter. Dette kan dog lede til negative bieffekter, eksempelvis når slike høyttalere brukes ved nedmiks, ettersom resultatet ofte tilpasses til den modifiserte høyttalerresponsen. Følgen blir at den ferdige miksen ikke låter naturlig i andre høyttalere. Med KRK-monitorer unngår du dette problemet. Ettersom deres lydgjengivelse er ukomprimert og "ren" låter det endelige mikseresultatet naturlig gjennom stort sett hvilke som helst andre høyttalere.

KRK Artists and Users

Varemerkefamilier fra KRK

Alle produkter fra KRK